SLOVENSKÁ ANTIDOPINGOVÁ AKADÉMIA

KONAŤ A BYŤ FÉR *** DO IT FAIR

SLOVENSKÁ ANTIDOPINGOVÁ AKADÉMIA /SAA/

SAA je nezisková organizácia, zameraná na zabezpečovanie antidopingových aktivít, ktorými sa sleduje verejný záujem a verejná prospešnosť v ochrane fyzického a duševného zdravia a ochrane fair play.

OBSAH STRÁNKY SA PRIPRAVUJE.SLOVAK ANTI-DOPING ACADEMY /SAA/

SAA is a non-profit organization focused on providing anti-doping activities pursued by the public interest and public benefit is to protect the physical and mental health and the protection of fair play.

WEBSITE CONTENT IS UNDER PREPARATION.


SLOVENSKÁ ANTIDOPINGOVÁ AKADÉMIA
Vincúrska 8
90201 PEZINOK

Tel.: +421905600730
E-mail: miroslav.motycik@antidopings.eu